Regnskapene AS

Denne siden innholder nyttige tips og linker til systemer og verktøy

Årsoppgjør 2022

Årsoppgaver for bank, forsikring, pensjon etc må leveres før årsregnskapet kan startes på

Bilag for 2022 kan lastes opp her via Google forms

Eller last dem opp med
Visma Scanner og vedlegg

 

Rf-1086

For de som ønsker at vi skal gjøre denne innen fristen som er 31.01.2023 så bestilles det her

 

 

Frister

Alle bilag må leveres innen 3 dager slik at vi kan avstemme åpne poster