Regnskapene AS

Regnskapene AS + Visma eAccounting
regnskapsfører versus revisor

Regnskapsfører vs. revisor: Hva er forskjellen?

Regnskap og økonomistyring er essensielle deler av enhver bedrift, og det er viktig å ha en dyktig profesjonell til å håndtere disse oppgavene. Regnskapsførere og revisorer er to yrker som ofte forveksles eller anses som det samme. Men det er viktige forskjeller mellom disse to yrkene som er viktig å forstå når du trenger profesjonell hjelp med økonomien din.

Hva er en regnskapsfører?

En regnskapsfører er en person som fører regnskapet for en bedrift eller organisasjon. Regnskapsføreren har ansvar for å føre opp alle transaksjoner som selskapet gjør, inkludert inntekter, utgifter, og investeringer. Regnskapsførereren utfører også årsoppgjøret. Regnskapsføreren gir også råd til selskapet om økonomiske beslutninger og bidrar til å utvikle og følge opp budsjetter.

Se også: Hva koster en regnskapsfører?

Tradisjonelt måtte man før ha fysiske møter mellom bedriftens ledelse og regnskapsfører for å ha god informasjonsflyt, men i dag gjøres dette i realtime via smarte regnskapsprogram i skyen. Nå kan du ha full kontroll på regnskapet via en app på telefonen om du vil. Vi bruker Visma eaccounting til regnskapsføring.

Hva er en revisor?

En revisor er en person som utfører en revisjon av regnskapet til en bedrift eller organisasjon. Revisoren går gjennom regnskapene og sørger for at de er nøyaktige og i samsvar med lover og forskrifter. Revisoren undersøker også selskapets økonomiske transaksjoner for å identifisere mulige feil eller uregelmessigheter og gir anbefalinger om hvordan disse kan rettes opp.

Hva er forskjellen mellom en regnskapsfører og en revisor?

Selv om både regnskapsførere og revisorer jobber med regnskapet, har de ulike roller og ansvarsområder. Her er noen av de viktigste forskjellene mellom disse to yrkene:

 • Ansvarsområde: Regnskapsføreren er ansvarlig for å føre regnskapet for selskapet, mens revisoren er ansvarlig for å revidere og verifisere at regnskapet er nøyaktig og i samsvar med lover og forskrifter.
 • Type arbeid: Regnskapsføreren utfører daglig regnskapsarbeid og gir råd til selskapet om økonomiske beslutninger. Revisoren jobber med å verifisere regnskapene og gi anbefalinger om hvordan de kan forbedres.
 • Kvalifikasjoner: Regnskapsførere trenger vanligvis en bachelorgrad eller lignende kvalifikasjoner innen økonomi eller regnskap. Revisorer må ha en bachelorgrad i regnskap og en revisjonskvalifikasjon, samt erfaring fra revisjon.
 • Rapportering: Regnskapsføreren rapporterer direkte til selskapet og kan gi råd om økonomiske beslutninger. Revisoren rapporter til styret eller aksjonærene i selskapet om resultatet av revisjonen og eventuelle avvik.

Hva slags tjenester tilbyr regnskapsfirma versus revisor?

Regnskapsførere og revisorer tilbyr ulike tjenester til bedrifter og organisasjoner. Her er noen av de vanligste tjenestene som tilbys:

Tjenester tilbudt av regnskapsførere:

 • Føre regnskap for bedriften eller organisasjonen.
 • Utarbeide og sende inn skatt- og avgiftsoppgaver til myndighetene.
 • Utføre lønnsarbeid for bedriften eller organisasjonen.
 • Kan gi råd om økonomiske beslutninger, for eksempel investeringer eller utgifter.
 • Løpende rapportering til bedriftens ledelse om likvider, resultat og andre styringstall. Vi automatiserer dette da vi gjør regnskapsføring i Visma eaccounting.

Tjenester tilbudt av revisorer:

 • Revidere, kontrollere og verifisere regnskapene til bedriften eller organisasjonen.
 • Gi anbefalinger om hvordan regnskapene kan forbedres.
 • Sikre at regnskapene er i samsvar med lover og forskrifter.
 • Utføre en gjennomgang av bedriftens interne kontroller.
 • Gi råd om risikostyring og etterlevelse av regelverk.

Noen aktuelle spørsmål og svar:

 1. Kan en person jobbe både som regnskapsfører og revisor? Ja, det er mulig å jobbe både som regnskapsfører og revisor. Noen personer kan ha både kvalifikasjoner og erfaring som gjør det mulig å jobbe i begge yrker, selv om det er sjeldent at det skjer i praksis.
 2. Trenger jeg å ha både en regnskapsfører og revisor? Nei, det avhenger av størrelsen og kompleksiteten til bedriften eller organisasjonen. Mindre bedrifter har stort sett bare behov for en regnskapsfører, mens større selskaper kan ha behov for både en regnskapsfører og en revisor. Myndighetene sier at mindre AS kan velge bort revisor hvis driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og balansesummen er mindre enn 23 millioner kroner, og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.
 3. Hvor mye koster det å ha en regnskapsfører eller revisor? Kostnadene vil variere avhengig av størrelsen og omfanget av arbeidet som trengs. Regnskapsførere vil vanligvis fakturere på timebasis, mens revisorer vil fakturere basert på omfanget av revisjonsarbeidet.

  Med Regnskapene AS kommer du rimelig ut av det, da vi har spesialisert oss på standardiserte og automatiserte tjenester som sparer mye tid, og dermed er vi veldig konkurransedyktige. Du finner priser på regnskapsfører her.

Både regnskapsførere og revisorer spiller viktige roller i økonomistyring for mange bedrifter og organisasjoner. Selv om det er noen likheter mellom disse to yrkene, er det også viktige forskjeller som må forstås.

Hvis du trenger hjelp med økonomistyring for bedriften din, så ta kontakt med oss i Regnskapene AS. Fordi vi driver med smart regnskapsføring i Visma eaccounting kan vi tilby regnskap til konkurransedyktig fastpris til mange firma i Norge.

Økonomi kan være vanskelig, derfor tar vi oss av regnskapet for deg!

Vi er et byrå som passer for deg som liker fastpris, papirløse og digitale løsninger.

 • Fastpris og ryddig avtale
 • Ingen skjulte kostnader
 • Blant markedets rimeligste løsninger
 • Fortløpende oppdatert regnskap
 • Utelukkende digital
Book uforpliktende møte