Regnskapene AS

regnskap for små bedrifter

Regnskap små bedrifter: Effektive løsninger for vekst og suksess

Regnskap er en kritisk del av enhver virksomhet, uavhengig av størrelse. For deg som har en liten bedrift i Norge er det viktig å ha et oversiktlig og effektivt regnskapssystem for å sikre økonomisk styring og oppfylle lovkravene. Samtidig bør du gjøre det enkelt for deg selv, så velg derfor en gjennomprøvet og enkel løsning som også har fine prisfordeler.

Her får du hjelp med regnskap til gode priser

Ved å kople smart organisering av regnskapsfører og assistenter med moderne teknologi har vi kuttet kostnadene våre på en god måte, som gir deg godt kvalitetsregnskap til enn lav pris.

Her får du hjelp med regnskapsføring for din lille til mellomstore bedrift, og sørger for at du får den hjelpen du trenger – til en avtalt lav fastpris.

Dette gir trygghet og forutsigbarhet, ettersom du slipper å bekymre deg for uventede fakturaer.

Smart teknologi gjør også at det blir lettere og billigere for deg.

Smart teknologi gir deg lavere regnskapspris

For å oppnå lavere priser på regnskapsfører, er det viktig at du benytter deg av de enkele digitale løsningene for innsending av bilag. I tillegg til at vi integrerer direkte med din bank og automatiserer innhenting av innbetalinger, utbetalinger med mer.

Med en enkel scanning eller et bilde av kvitteringen, blir det raskt lagt inn i regnskapet og bokført. Dette betyr også at du til nesten en hver tid har tilgang til oppdaterte regnskapstall, inkludert hittil resultat for inneværende måned.

Regnskapene AS benytter Visma eAccounting, som gir deg tilnærmet full oversikt over likvide midler, estimerte inntekter og kostnader for nærmeste tiden. Dette gir verdifull innsikt i bedriftens økonomi og kan være avgjørende for dine beslutninger og strategier.

Ved å velge Regnskapene AS som regnskapsfører, får du både en effektiv og kostnadsbesparende løsning som er tilpasset små bedrifter

Ta kontakt med oss i dag for uforpliktende tilbud på regnskapstjenester for din lille til mellomstore bedrift.

Valg av regnskapssystem

Å velge riktig regnskapsprogram for små bedrifter kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens effektivitet. Det er flere alternativer tilgjengelig på markedet som er spesialdesignet for små virksomheter, slik som Visma eAccounting. Disse programmene gir brukervennlige funksjoner, automatisering og integrasjon med andre tjenester for å hjelpe deg med å spare tid og penger.

Det er også viktig for små bedrifter å være klar over de spesifikke regnskapsreglene og kravene som gjelder for dem. I Norge er det noen forenklede krav til regnskap og rapportering for små bedrifter. Å være oppmerksom på disse reglene og bruke riktig programvare vil hjelpe små bedrifter med å holde regnskapet i orden, og samtidig fokusere på å vokse og utvikle virksomheten.

Visma-eAccounting

Grunnleggende om regnskap for små bedrifter

Regnskap er en viktig del av å drive et firma. Det gir bedriftseiere oversikt over inntektene og utgiftene og gir dem muligheten til å treffe beslutninger basert på selskapets økonomiske helse. I tillegg gir det samfunnet innsikt i bedriftens lønnsomhet.

Små bedrifter kan benytte regnskapsprogrammer som er enkle å bruke og tilpasset deres behov. Et eksempel på et slik regnskapsprogram er eAccounting, som tilbyr fakturering og det man trenger. Samtidig som det også gir muligheten for gjentakende faktura, planlagte faktura og mer.

Grunnleggende regnskapsprinsipper er en del av regnskapsloven og angir hvordan årsregnskapet skal utarbeides. God regnskapsskikk er viktig å følge for å sikre korrekt håndtering av bedriftens finanser. Dette vil en god regnskapsfører hjelpe med.

Bokføring og dokumentasjon

I denne delen vil vi diskutere de viktige aspektene ved bokføring og dokumentasjon for små bedrifter, inkludert inntekter og utgifter, fakturering og betalingsoppfølging.

Inntekter og utgifter

Små bedrifter må følge bokføringsloven, som beskriver og bestemmer hvordan regnskapet skal føres. Denne loven inkluderer krav til salgsdokumentasjon og oppbevaring av kvitteringer og andre bilag. Det er viktig å holde oversikt over alle inntekter og utgifter i regnskapet.

For å enkelt kunne kategorisere inntekter og utgifter, kan man benytte seg av et regnskapsprogram for små bedrifter. Dette vil hjelpe deg med å holde orden på bedriftens økonomi og lage rapporter for skattemyndighetene. Vi anbefaler eAccounting som nevnt.

Fakturering og betalingsoppfølging

En annen viktig del av bokføringen for små bedrifter er fakturering og betalingsoppfølging. Først må små bedrifter sørge for at fakturaene de lager, oppfyller kravene i bokføringsloven. Dette inkluderer krav til salgsdokumentasjon (fakturaer), som kan inneholde informasjon om produkter eller tjenester levert og mottakerens kontaktinformasjon.

I eAccounting er det veldig lett å holde styr på fakturaer og registrere betalinger. Dette kan gjøres enten manuelt eller automatisk. Vi integrerer mot banken din og sørger for at innbetalinger blir koplet mot fakturaene via KID (OCR). Dermed unngår man mye tidsbruk på å finne frem og kople informasjon om systemene kan gjøre automatisk, og dermed sparer du penger på regnskapsførsel. Det er en av hovedgrunnene til at vi som regnskapsfører bruker eAccounting.

Oppfølging av utestående betalinger er også en viktig del av regnskapsarbeidet. Å følge opp betalinger vil sørge for at likviditeten (penger på bankkonto) i bedriften ivaretas og kan brukes til å finansiere videre vekst. Dette kan også bidra til at bedrifter unngår unødvendige tap på grunn av manglende betalinger.

Skatt og avgifter

Regnskap for små bedrifter innebærer å forstå og håndtere ulike typer skatter og avgifter. I denne delen fokuserer vi på Merverdiavgift, Inntektsskatt, Fradrag og Anskaffelser.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en avgift som bedrifter må betale ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester, samt for arrangementer. Ifølge Skatteetaten beregnes mva som en prosentandel av salgsprisen, og det er ulike mva-satser avhengig av type vare eller tjeneste som omsettes. Små bedrifter må derfor holde en oversikt over mva og rapportere dette i regnskapet.

Det som kan komplisere MVA i regnskapet er hvis bedriften har blandet MVA koder og for eksempel driver delvis innenfor MVA-pliktig og delvis utenfor MVA-pliktige tjenester (for eksempel kunstneriske tjenester eller undervisning), eller håndterer mye matmoms og vanlig moms om hverandre.

Dette hjelper vi selvsagt til med å holde enklest mulig.

Inntektsskatt

Inntektsskatt er skatten som små bedrifter må betale på sitt overskudd. Denne skatten beregnes basert på nettoinntekten, det vil si inntektene minus kostnader. For små bedrifter er det viktig å holde en oversikt over sine inntekter og kostnader, og betale inntektsskatten i henhold til de gitte frister. Slike ting som innkjøp av maskiner for over kr 15000 gjør slikt litt mer komplisert, men for oss som driver med regnskap er dette enkelt, og vi hjelper deg med at tallene blir korrekte.

Fradrag og anskaffelser

Små bedrifter kan ha krav på ulike fradrag i sitt regnskap, for eksempel ved kjøp av driftsmidler eller utgifter til lønn og sosiale kostnader. For å sikre at regnskapet er korrekt og oppfyller kravene til god regnskapsskikk, er det viktig å holde en oversikt over alle fradrag og anskaffelser, og dokumentere disse på en korrekt måte.

Fradrag vil føre til at bedriften må betale mindre skatt, og det vil derfor i noen tilfeller lønne seg svært mye å føre dette rett.

Økonomisk planlegging og analyse

Økonomisk planlegging og analyse kan være en viktig del av regnskapsarbeidet for små og mellomstore bedrifter. Gjennom å utarbeide en økonomisk plan, holde oversikt over inntekter og utgifter, samt analysere bedriftens finansielle situasjon, kan små bedrifter sikre en sunn og bærekraftig vekst.

Budsjett

Budsjett er en grunnleggende del av økonomisk planlegging. Det hjelper bedriftseiere å forutse hva som skjer med inntekter og utgifter, kontantstrøm, samt å identifisere potensielle besparelser og investeringsmuligheter. Budsjett kan utarbeides ved hjelp av et regnskapsprogram, som kan tilpasses små bedrifters behov og gjør det enkelt å holde oversikt over økonomien.

Resultatrapport

En resultatrapport er en oversikt over bedriftens inntekter, kostnader og resultat. Den gir en indikasjon på bedriftens økonomiske ytelse og kan brukes til å identifisere trender og potensielle utfordringer. Små bedrifter bør utarbeide resultatrapporter regelmessig, for eksempel kvartalsvis eller månedlig, for å holde seg oppdatert på den økonomiske situasjonen.

I eAccounting vil du få en “snapshot” av øyeblikkets likvide midler og økonomiske situasjon bare ved å logge inn og se dashbordet i regnskapsprogrammet.

Likviditet og finansiering

Likviditet er bedriftens evne til å betale kortsiktige forpliktelser, som innkommende faktura, lønninger, leverandører og lån. Det er viktig at små bedrifter holder oversikt over likviditeten for å sikre lønnsom drift.

Ved å logge inn i eAccounting vil du raskt se hvordan situasjonen ser ut, og hva de neste ukenes inntekter og utgifter er, og se hvor man estimerer at bedriften vil være.

Digitalisering og eAccounting

I dagens digitale tidsalder har regnskapsprogrammer for små bedrifter blitt mer populære og viktige enn noen gang. Disse programmene kan hjelpe bedriftseiere med å forvalte pengestrømmen sin på en effektiv og tidsbesparende måte.

Skybaserte løsninger

Skybaserte regnskapsprogrammer, som Fiken, Luca Regnskap og Visma eAccounting, tilbyr små bedrifter muligheten til å håndtere sitt regnskap uten å være avhengig av stasjonære systemer og kompliserte installasjonsprosesser.

Med skybaserte løsninger kan små bedrifter få tilgang til sine regnskapsdata fra hvor som helst og når som helst, slik at de kan ta raske og informerte beslutninger om virksomheten sin.

Automatisering og effektivisering

Regnskapsprogrammer for små bedrifter legger vekt på automatisering og effektivisering av regnskapsprosessene.

Dette betyr at programvaren er designet for å håndtere tidkrevende oppgaver som fakturering, skatterapportering og betalingsoppfølging automatisk. Dette kan hjelpe bedriftseiere med å spare tid og ressurser, slik at de kan fokusere på andre viktige aspekter av virksomheten sin.

Derfor er Visma eAccounting anbefalt til små bedrifter

Visma eAccounting er et populært valg for små bedrifter på grunn av sin brukervennlighet og rimelige priser. eAccounting tilbyren rekke funksjoner som er spesielt tilpasset små bedrifters behov, som enkel fakturering, skatterapportering og lønnsadministrasjon.

Med en skybasert løsning og automatiserte funksjoner, hjelper Visma eAccounting små bedriftseiere med å spare tid og ressurser på regnskapsoppgaver, slik at de kan fokusere mer på å utvikle og vokse virksomheten sin.

Dette gjør også at vi kan tilby gode regnskapstjenester til en forutsigbar og lav pris.

Her kan du lese mer om hva regnskapsfører koster.

Regnskapsfører og rådgivning

Regnskapsførere er viktige for små bedrifter, da vi kan bistå med profesjonell hjelp og veiledning for å holde regnskapet i orden og i samsvar med lovverket. Dette gjelder både for bedrifter som er regnskapspliktige og de som kun er bokføringspliktige.

Når du skal velge en regnskapsfører til din småbedrift, bør du vurdere både pris og kvalitet. Det kan være lurt å sammenligne flere regnskapsførere før du bestemmer deg, og online regnskapsfører tjenester vil være et kostnadseffektivt alternativ for små bedrifter (både AS og enkeltpersonforetak).

Lover og reguleringer

Regnskap for små bedrifter i Norge er underlagt ulike lover og reguleringer som sikrer pålitelig og transparent økonomisk informasjon. To viktige lover for regnskap i små bedrifter er Regnskapsloven og Bokføringsloven.

Regnskapsloven

Regnskapsloven gjelder for de fleste norske foretak. Loven fastsetter krav og rammer for årsregnskap, årsberetning, og revisjon for foretak i Norge. Små foretak har noen forenklede krav i loven, som for eksempel unntak fra plikten til å utarbeide årsberetning og konsernregnskap.

Små foretak defineres i Regnskapsloven som selskaper som oppfyller minst to av følgende tre kriterier i to sammenhengende år:

  • En balansesum som ikke overstiger 20 millioner kroner
  • Driftsinntekter som ikke overstiger 40 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger 20 årsverk

Hvis du kan di “ja” til minst 2 av disse, og du ikke driver med crypto currency, så ta kontakt med oss for et tilbud på regnskapsførsel.

Bokføringsloven

Bokføringsloven gjelder for alle som er regnskapspliktige etter Regnskapsloven, og fastsetter krav til bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Loven har som formål å sikre at regnskapsopplysninger blir korrekt og fullstendig dokumentert i samsvar med lovens krav, og at det finnes tilstrekkelig kontroll for å avdekke feil og mangler i regnskapsrapporteringen.

For små bedrifter er det viktig å følge både Regnskapsloven og Bokføringsloven for å sikre korrekt og fullstendig regnskapsføring, samt å overholde kravene for regnskapsrapportering og for å unngå potensielle sanksjoner og bøter for manglende overholdelse.

Få hjelp med regnskap til din lille bedrift – til fastpris

Når det kommer til regnskap og økonomi, kan din mindre bedrift dra nytte av fastpris regnskapstjenester. Fastpris regnskap betyr at vi tilbyr våre tjenester til små og mellomstore bedrifter for en fast, forhåndsbestemt og lav pris. Dette kan vi gjøre fordi vi har utarbeidet og tatt i bruk smarte rutiner, integrasjoner, automasjoner og utnytter mulighetene i eAccounting veldig godt.

Ta kontakt med oss for tilbud på regnskapsføring til din bedrift!

Økonomi kan være vanskelig, derfor tar vi oss av regnskapet for deg!

Vi er et byrå som passer for deg som liker fastpris, papirløse og digitale løsninger.

  • Fastpris og ryddig avtale
  • Ingen skjulte kostnader
  • Blant markedets rimeligste løsninger
  • Fortløpende oppdatert regnskap
  • Utelukkende digital
Book uforpliktende møte