Priser

Vi leverer fastpris når:

  • Bilag leveres digitalt via app eller web
  • Bilag leveres fortløpende (dagen før eller samme dag som banktransaksjon er i systemet)
  • Bankkonto (alle) er integrert med regnskapssystemet
  • Kunden har ikke valutakonto
  • Salg registreres i regnskapsmodul eller i kasse som er integrert med regnskapssystemet.
  • Inngående faktura leveres som EHF, eller scannet om leverandør ikke leverer EHF (EHF angis som krav).
  • Utgiftsbilag scannes og tilsvarer transaksjon på bankkonto eller er levert som faktura
  • Utbetalinger blir godkjent av kunde i bank med BankID (regnskapsfører har ikke ha tilgang til bankkonto)

Fastpriser er basert på volum, vi teller antall bilag (transaksjoner) per måned, dette betales forskuddsvis som et abonnement: Om alle forutsetninger oppfylles, vil de være:

Avtale Fra bilagTil bilagPris per måned
Fastpris (101) 1-49 bilag per måned1491.000 kr
Fastpris (102) 50-99 bilag per måned50991.400 kr
Fastpris (103) 100-149 bilag per måned1001491.800 kr
Fastpris (104) 150-199 bilag per måned1501992.200 kr
Fastpris (105) 200-249 bilag per måned2002492.600 kr
Fastpris (106) 250-299 bilag per måned2502993.000 kr
Fastpris (106) 300-349 bilag per måned3003493.400 kr

Bilag som ikke er mulig å avstemme direkte mot integrerte løsninger belastet med timepris. Som eksempel kan dette være lån og andre trekk som ikke blir sendt som inngående faktura.
MVA rapporteres som del av fastpris når alt salg og innkjøp er del av integrerte løsninger, om kunde leverer bilag som må posteres manuelt, vil all rapportering belastes med timepris.

Kunde må velge MVA hver annen termin eller oftere, års MVA eller andre løsninger som fordelings MVA er ikke del av fastpris da det ikke er mulig å forhåndsdefinere arbeidsmengden.

Kunden er i den som i størst grad påvirker den endelige prisen på våre tjenester. 

Ved å benytte selvbetjeningsløsningene som ligger i systemene blir det ingen ekstra kostnader utover fast månedspris for løpende tjenester. 

For tjenester som ikke er del av fastprisen er våre veiledende priser:

TjenesterVeiledende priser
TelefonsupportFra 500 kr per time
(min 15 minutt)
RådgivningFra 850 kr per time
– Oppfølging vedrørende manglende bilag
– Oppfølging til leverandør ved purrenota eller inkasso pga manglende bilag
– Korrigering av saldobalanse ved oppstart
– Bilag som ikke inneholder påkrevd informasjon om utsteder
– Manglende informasjon om mva
– Oppfølging av hendelser på bankkonto uten bilag
– Utbetalinger til leverandører som er oppdelt uten at leverandør har laget oppdelte faktura
– Lån og finansiering uten spesifikasjon for kontering
– Tolldeklarasjoner
Fra 500 – 850 per time
(min 15 minutt)
Prosjektregnskap / Avdelingsregnskap / KonsernregnskapEtter nærmere avtale
Oppsett og opplæring (Forutsetter også Webinar fra systemleverandør)Fra 1.250 kr
ÅrsregnskapFra 5.000 kr per AS/ENK
Aksjonærregisteroppgave (RF-1086)Fra 990 kr per selskap
Kundeverifikasjon relatert til Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering) ved oppstartFra 1.250 kr per selskap
Årlig kundeverifikasjon relatert til Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering)Fra 650 kr per selskap
LønnFra 149 kr pr lønnsslipp per mnd
ReiseregningFra 100 kr per reiseregning
A-Melding50 kr per melding
Meldinger til NAVFra 450 kr per melding
Sykemeldinger
Fra 450 kr per melding