Regnskapene AS

Fastpriser er basert på volum, vi teller antall bilag (transaksjoner) per måned, dette betales forskuddsvis som et abonnement. Om alle forutsetninger oppfylles, vil de være:
Avtale
Pris per måned
Fastpris (101) 1-49 bilag per måned
1.000 kr
Fastpris (102) 50-99 bilag per måned
1.400 kr
Fastpris (103) 100-149 bilag per måned
1.800 kr
Fastpris (104) 150-199 bilag per måned
2.200 kr
Fastpris (105) 200-249 bilag per måned
2.600 kr
Fastpris (106) 250-299 bilag per måned
3.000 kr
Fastpris (107) 300-349 bilag per måned
3.400 kr

Vi leverer fastpris når:

Bilag som ikke er mulig å avstemme direkte mot integrerte løsninger belastet med timepris. Som eksempel kan dette være lån og andre trekk som ikke blir sendt som inngående faktura.MVA rapporteres som del av fastpris når alt salg og innkjøp er del av integrerte løsninger, om kunde leverer bilag som må posteres manuelt, vil all rapportering belastes med timepris.

Kunde må velge MVA hver annen termin eller oftere, års MVA eller andre løsninger som fordelings MVA er ikke del av fastpris da det ikke er mulig å forhåndsdefinere arbeidsmengden.

Kunden er i den som i størst grad påvirker den endelige prisen på våre tjenester.

Ved å benytte selvbetjeningsløsningene som ligger i systemene blir det ingen ekstra kostnader utover fast månedspris for løpende tjenester.

Lønn

Tjeneste
Veiledende priser
Lønnskjøring
Fra 149 kr per lønnslipp per måned

A-melding

50 kr per melding

Regnskap

Tjeneste
Veiledende priser

Prosjektregnskap
Avdelingsregnskap
Konsernregnskap

Etter nærmere avtale
Årsregnskap
Fra 5.000 kr per AS/ENK
Akjsonærregisteroppgave (RF-1086)

Fra 990 kr per selskap

Reiseregning

Fra 5.000 kr per AS/ENK

Fakturering

Tjeneste
Veiledende priser
Faktureringshjelp
Fra 500 kr per time (min 15 min)

Rådgivning

Tjeneste
Veiledende priser
Rådgivning
Etter nærmere avtale

Oppfølging vedrørende manglende bilag

Oppfølgning til leverandør ved purrenota eller inkasso pga. manglende bilag

Korrigering av saldobalanse ved oppstart

Bilag som ikke inneholder påkrevd informasjon om MVA

Fra 5.000 kr per AS/ENK

Manglende informasjon om MVA

Oppfølging av hendelser på bankkonto uten bilag

Utbetalinger til leverandører som er oppdelt uten at leverandør har laget oppdelte faktura

Lån og finansiering uten spesifikasjon for kontering

Tolldeklarasjoner

Andre tjenester

Tjeneste

Veiledende priser

Telefonsupport

Fra 500 kr per time
(min 15 minutt)

Oppsett og opplæring (forutsetter også webinar fra systemleverandør

Fra 1.250 kr

Kundeverifikasjon relatert til hvitvaskingsloven (AML: Anti Money Laundering) ved oppstart

Fra 1.250 kr per selskap

Årlig kundeverifikasjon relatert til Hvitvaskingloven (AML: Anti Money Laundering)

Fra 650 kr per selskap

Meldinger til NAV

Fra 450 kr per melding

Sykemeldinger

Fra 450 kr per melding

Trenger du hjelp med regnskapet?
Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt snarest!

Verified by MonsterInsights