Regnskapene AS

Regnskapene AS + Visma eAccounting

Gå direkte til:

Fastpriser på regnskap er basert på volum, vi teller antall bilag (transaksjoner) per måned, dette betales forskuddsvis som et abonnement. Om alle forutsetninger oppfylles, vil de være:

Avtale
Pris per måned
Fastpris (101) 1-49 bilag per måned

1.100 kr

Fastpris (102) 50-99 bilag per måned

1.500 kr

Fastpris (103) 100-149 bilag per måned

1.950 kr

Fastpris (104) 150-199 bilag per måned

2.400 kr

Fastpris (105) 200-249 bilag per måned

2.800 kr

Fastpris (106) 250-299 bilag per måned

3.200 kr

Fastpris (107) 300-349 bilag per måned

3.600 kr

Vi leverer fastpris når:

Bilag som ikke er mulig å avstemme direkte mot integrerte løsninger belastet med timepris. Som eksempel kan dette være lån og andre trekk som ikke blir sendt som inngående faktura. MVA rapporteres som del av fastpris når alt salg og innkjøp er del av integrerte løsninger, om kunde leverer bilag som må posteres manuelt, vil all rapportering belastes med timepris.

Kunde må velge MVA hver annen termin eller oftere, års MVA eller andre løsninger som fordelings MVA er ikke del av fastpris da det ikke er mulig å forhåndsdefinere arbeidsmengden.

Kunden er i den som i størst grad påvirker den endelige prisen på våre tjenester.

Ved å benytte selvbetjeningsløsningene som ligger i systemene blir det ingen ekstra kostnader utover fast månedspris for løpende regnskapstjenester.

Lønn

Tjeneste
Veiledende priser
Lønnskjøring
Fra 149 kr per lønnslipp per måned

A-melding og systemtilgang
Faktureres per kalenderår

80 kr per måned (per melding)

Regnskap

Tjeneste
Veiledende priser

Prosjektregnskap
Avdelingsregnskap
Konsernregnskap

Etter nærmere avtale
Årsregnskap

Fra 6.000 kr per AS/ENK
Årlig systemtilgang 500 kr

Akjsonærregisteroppgave (RF-1086)

Fra 990 kr per selskap

Reiseregning (levert manuelt) 

Fra 250 kr per stk

Fakturering

Tjeneste
Veiledende priser
Faktureringshjelp
Fra 500 kr per time (min 15 min)

Rådgivning og tjenester som belastes per time

Tjeneste
Veiledende priser
Rådgivning
Etter nærmere avtale

Oppfølging vedrørende manglende bilag

Oppfølgning til leverandør ved purrenota eller inkasso pga. manglende bilag

Bilag som ikke inneholder påkrevd informasjon om MVA

Manglende informasjon om MVA

Oppfølging av hendelser på bankkonto uten bilag

Utbetalinger til leverandører som er oppdelt uten at leverandør har laget oppdelte faktura

Lån og finansiering uten spesifikasjon for kontering

Tolldeklarasjoner

Belastes etter timepris a 850 kr
(min 15 min)

Korrigering av saldobalanse ved oppstart

Belastes etter timepris a 990 kr

(min 1 time)

Andre tjenester

Tjeneste

Veiledende priser

Telefonsupport

Fra 500 kr per time
(min 15 minutt)

Oppsett og opplæring
(forutsetter også webinar fra systemleverandør)

Fra 1.250 kr

Kundeverifikasjon relatert til hvitvaskingsloven (AML: Anti Money Laundering) ved oppstart

Fra 1.250 kr per selskap

Årlig kundeverifikasjon relatert til Hvitvaskingloven (AML: Anti Money Laundering)

Fra 650 kr per selskap

Meldinger til NAV

Fra 450 kr per melding

Sykemeldinger

Fra 450 kr per melding

Trenger du hjelp med regnskapet?
Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt snarest!

Regnskapsfører – pris

Her hos Regnskapene AS får du mulighet til å ha en regnskapsfører som utfører alle nødvendige tjenester til en avtalt fastpris. Det gir deg trygghet da du ikke vil få uventede faktura, og det gir deg også ofte rimeligere regnskapsføring så lenge du leverer bilag digitalt i vårt system.

Du er den som kan påføre hvilken pris du betaler for regnskapsfører, ved å begynne å bruke de digitale løsningene for innsending av bilag. Samtidig er det befriende å scanne eller ta et bilde av en kvittering allerede før du forlater butikken, og det legges inn i regnskapet og bokføres fortløpende. Dét betyr også at du har tilgang til veldig oppdatert regnskapstall til enhver tid,  med hittil resultat for inneværende måned som stemmer godt. 

Regnskapsføring pris pr bilag

Hos oss blir du fakturert for en fastpris basert på hvor mange bilag du har per måned. Ved 49 bilag per måned betaler du rett rundt 20 kroner per bilag, mens ved 349 bilag er prisen per bilag rett under kr 10 per stk. 

I tillegg til dette kommer pris for årsregnskapet, pris per lønnskjøring, pris per reiseregning og eventuellt andre tjenester som eksempelvis å utarbeide og sende inn aksjonærregisteroppgave. Du kan velge om vi skal gjøre det eller om du vil gjøre det selv. Så her kan du velge fra en meny og få tilpasset fastpris.

Ta kontakt med oss nå for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med regnskapsføring for ditt firma.