Regnskapene AS

Regnskapene AS + Visma eAccounting

I forbindelse med vårt oppdrag er vi pålagt å kartlegge hver enkelts oppdragsgivers rutiner.

Skjemaet danner grunnlag for den risikovurdering Regnskapene AS er pålagt å følge etter Norsk lovgivning om regnskapsførerforetak, hvitvasking, etc.
Mye av dette er kjent for alle, men det må dokumenteres og ved en enkel innhenting via dette skjemaet.
 
Vennligst besvar dette slik at vi har best mulig grunnlag for å utføre vårt oppdrag iht. de lover og regler vi som Autorisert Regnskapsførerforetak er underlagt. 
 
Vi vil for enkelte foretak kunne be om ytterligere dokumentasjon som vedlegges årsregnskap og rapportering forøvrig, for øvrige vil denne besvarelsen holde.
 
Benytt linken under for å besvare spørsmålene: