Regnskapene AS

Regnskapene AS + Visma eAccounting
hvor mye koster årsoppgjør

Hvor mye koster årsoppgjør?

En guide til å forstå kostnadene forbundet med årsregnskap, og hvorfor du absolutt bør vurdere å benytte Regnskapene AS til ditt firma.

Oppsummering: Årsoppgjør er en årlig hendelse der bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner må lage en årsrapport som viser deres økonomiske status. Årsregnskapet består av en rekke dokumenter som balanseregnskap, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling, som sammen gir et bilde av bedriftens økonomiske helse og prestasjon.

Et årsoppgjør koster fra ca 5000 kroner per AS/ ENK, avhengig av omfanget. Regnskapsføring fastpris fra kr 1000 til kr 3400/ måned.

I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over kostnadene forbundet med årsoppgjør, og hva som kan påvirke kostnadene. Vi vil også gi noen tips for å redusere kostnadene, samt forklare hvorfor det kan være verdt å investere i en profesjonell regnskapsfører for å utføre årsoppgjøret.

Hva er inkludert i årsoppgjør?

Før vi ser på kostnadene, er det viktig å forstå hva som faktisk er inkludert i en årsrapport. Som nevnt tidligere, består årsregnskapet av flere dokumenter. Disse dokumentene inkluderer:

Balanseregnskap

Balanseregnskapet viser bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital på et gitt tidspunkt. Det gir et bilde av bedriftens økonomiske stilling på slutten av regnskapsåret.

Resultatregnskap

Resultatregnskapet viser bedriftens inntekter, kostnader og overskudd eller tap for regnskapsåret. Det gir et bilde av bedriftens økonomiske resultater for året som har gått.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen viser bedriftens inngående og utgående kontantstrømmer for regnskapsåret. Den viser hvordan bedriften har generert og brukt kontanter i løpet av året.

Noter til regnskapet

Noter til regnskapet er supplerende informasjon til de tre hoveddokumentene, og gir mer detaljert informasjon om for eksempel avskrivninger, lån og leasingavtaler.

Skattemelding

Skattemelding for et aksjeselskap (AS) er en rapport som skal sendes til skattemyndighetene hvert år. Denne rapporten inneholder informasjon om selskapets resultat, inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og eventuelle fradrag eller avskrivninger. Skattemeldingen for et AS gir skattemyndighetene oversikt over selskapets økonomiske situasjon, og brukes til å beregne selskapets skattepliktige overskudd og skatt. Det er viktig å sende inn skattemeldingen innen fristen, da forsinkelse kan føre til bøter og renter. Det kan være lurt å søke hjelp fra en regnskapsfører eller revisor for å sikre at skattemeldingen er korrekt utfylt og at alle krav og frister er oppfylt.

Hvor mye koster årsoppgjør?

Kostnadene forbundet med årsoppgjør kan variere avhengig av flere faktorer. Disse faktorene inkluderer:

Størrelsen på bedriften

Størrelsen på bedriften kan påvirke kostnadene for årsoppgjør. Mindre bedrifter har ofte enklere regnskap, og dermed lavere kostnader. Større bedrifter med mer komplekse regnskap vil derimot ha høyere kostnader.

Antall transaksjoner

Antall transaksjoner som en bedrift gjennomfører i løpet av året kan påvirke kostnadene for årsoppgjør. Jo flere transaksjoner som må behandles, jo h

øyere kan kostnadene bli, da det tar mer tid å gjennomgå og registrere alle transaksjonene.

Bruk av regnskapsfører eller revisor

Bruk av en profesjonell regnskapsfører eller revisor kan også påvirke kostnadene for årsoppgjør. En profesjonell vil kunne utføre oppgaven raskere og mer nøyaktig enn en person uten erfaring eller kompetanse på området. Derfor kan kostnadene for en revisor eller regnskapsfører være høyere, men det kan også resultere i en mer nøyaktig og korrekt årsrapport. Du kan lese her om regnskapsfører versus revisor og hva forskjellen er.

Generelt sett kan kostnadene for årsoppgjør variere fra noen tusenlapper til flere titalls tusenlapper, avhengig av størrelsen på bedriften, antall transaksjoner og valg av regnskapsfører eller revisor.

Tips for å redusere kostnadene

Selv om kostnadene for årsoppgjør kan være høye, er det noen tiltak bedrifter kan gjøre for å redusere kostnadene.

Hold orden på regnskapet gjennom hele året

En måte å redusere kostnadene for årsoppgjør på, er å sørge for at regnskapet er i orden gjennom hele året. Dette betyr å holde oversikt over alle inntekter og utgifter, og å registrere dem riktig og jevnlig. Jo mer organisert regnskapet er, jo raskere og enklere blir det å lage årsrapporten.

Ved å benytte oss er dette svært enkelt å gjøre. Så lenge du sender faktura til dine kunder fra Visma eaccounting (kan gjøre det via en app), og du sender alle bilag digitalt til oss, vil vi holde styr på ditt regnskap.

Velg en regnskapsfører eller revisor som passer til behovene dine

Det er viktig å velge en regnskapsfører eller revisor som har erfaring med å arbeide med bedrifter av din størrelse og i din bransje. Å velge en som har spesialisert seg på området ditt, kan også bidra til å redusere kostnadene, da de vil være mer effektive og nøyaktige.

Regnskapene AS har mye erfaring med regnskap små og mellomstore foretak, og har gjennom smarte løsninger og automatiserte prosesser presset ned prisen på regnskapsføring samtidig som kvaliteten er høy.

Benytt deg av automatisering

Bruk av automatisering og digitale verktøy kan også bidra til å redusere kostnadene for årsoppgjør. For eksempel kan bruk av skybasert regnskapsprogramvare bidra til å automatisere flere oppgaver, og dermed redusere tiden og kostnadene knyttet til manuelle prosesser.

Derfor bruker vi i Regnskapene AS Visma eaccounting som er et svært godt, oversiktlig og tidsbesparende regnskapsprogram. Du vil alltid kunne logge deg inn og få et godt øyeblikksbilde over din økonomi, og du vil også spare penger fordi løsningen i seg selv automatiserer rutiner som er viktige og nødvendig. Vi har spesialisert oss på å være en Visma eaccounting regnskapsfører partner.

Hvorfor bør man investere i en profesjonell regnskapsfører?

Selv om kostnadene for en profesjonell revisor eller regnskapsfører kan være høyere, kan det være verdt å investere i deres tjenester. En profesjonell vil kunne utføre årsoppgjøret raskere og mer nøyaktig enn en person uten erfaring eller kompetanse på området. Dette kan bidra til å unngå feil og unøyaktigheter som kan føre til problemer med myndighetene eller kunder.

En profesjonell vil også kunne gi bedriften verdifulle råd og veiledning om hvordan man kan forbedre økonomien og drive bedriften mer effektivt. De kan også hjelpe med å identifisere potensielle risikoer og problemer i regnskapet, og gi løsninger for å rette opp i disse.

En profesjonell regnskapsfører vil også kunne gi bedriften en ekstern og nøytral vurdering av økonomien og økonomisk prestasjon. Dette kan bidra til å identifisere områder der bedriften kan forbedre seg og øke lønnsomheten.

Vanlige spørsmål og svar

  1. Hvorfor er årsoppgjør viktig? Årsoppgjør er viktig fordi det gir en oversikt over bedriftens økonomiske helse og prestasjon, som er avgjørende for å ta beslutninger og planlegge fremover.
  2. Hva skjer hvis man ikke gjør årsoppgjør? Hvis man ikke gjør årsoppgjør, kan man risikere problemer med myndighetene, som kan føre til bøter og andre sanksjoner. Det kan også føre til at man ikke har full oversikt over bedriftens økonomi og dermed kan ta dårlige beslutninger.
  3. Kan man gjøre årsoppgjør selv? Ja, det er mulig å gjøre årsoppgjør selv, men det kan være en komplisert og tidkrevende prosess, spesielt for større bedrifter. Det kan også føre til feil og unøyaktigheter hvis man ikke har tilstrekkelig erfaring eller kompetanse.
  4. Hva er forskjellen mellom en regnskapsfører og en revisor? En regnskapsfører tar seg av den daglige regnskapsføringen og gir råd om økonomi og skatt. En revisor gjennomgår regnskapet og gir en uavhengig vurdering av bedriftens økonomiske helse og prestasjon.
  5. Hva er fordelene med å bruke skybasert regnskapsprogramvare som Visma eaccounting? Skybasert regnskapsprogramvare kan automatisere flere oppgaver og gjøre prosessen mer effektiv og nøyaktig. Det gir også bedriften muligheten til å ha tilgang til regnskapsdataene fra hvor som helst og når som helst, og det kan være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell regnskapsføring.

Økonomi kan være vanskelig, derfor tar vi oss av regnskapet for deg!

Vi er et byrå som passer for deg som liker fastpris, papirløse og digitale løsninger.

  • Fastpris og ryddig avtale
  • Ingen skjulte kostnader
  • Blant markedets rimeligste løsninger
  • Fortløpende oppdatert regnskap
  • Utelukkende digital
Book uforpliktende møte