Regnskapene AS

Regnskapene AS + Visma eAccounting

Regnskapsfører vs. revisor: Hva er forskjellen?

regnskapsfører versus revisor

Regnskap og økonomistyring er essensielle deler av enhver bedrift, og det er viktig å ha en dyktig profesjonell til å håndtere disse oppgavene. Regnskapsførere og revisorer er to yrker som ofte forveksles eller anses som det samme. Men det er viktige forskjeller mellom disse to yrkene som er viktig å forstå når du trenger profesjonell […]

Hvor mye koster årsoppgjør?

hvor mye koster årsoppgjør

En guide til å forstå kostnadene forbundet med årsregnskap, og hvorfor du absolutt bør vurdere å benytte Regnskapene AS til ditt firma. Oppsummering: Årsoppgjør er en årlig hendelse der bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner må lage en årsrapport som viser deres økonomiske status. Årsregnskapet består av en rekke dokumenter som balanseregnskap, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling, som sammen […]